Generalforsamling 2022

Kjære medlem av DKSF!

Du innkalles med dette til Generalforsamling lørdag 12. november kl. 10.00 i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo. Innsjekk er fra kl. 09.30. Generalforsamling er det øverste organet i DKSF, og dagsorden er som beskrevet i DKSFs lover:

§ 3-7 Dagsorden m.m.

Dagsorden skal alltid inneholde:

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere
 3. Styrets beretning (ligger vedlagt)
 4. Desisjonskomiteens beretning
 5. Økonomirapport og endelig vedtak av regnskap
 6. Kontingent
 7. Eventuelle lovendringsforslag
 8. Valg av
  a) Styre bestående av
  Formand
  Viceformand
  Politisk leder
  3 til 5 styremedlemmer
  b) Fire representanter til Oslo Høyres Representantskap
  c) Desisjonskomité bestående av formann og to medlemmer
  d) Representanter til styrer for fond og eiendommer
  e) Valgkomité bestående av formann og inntil to medlemmer

Generalforsamlingen er tidligere også annonsert på Facebook. Her vil løpende informasjon legges ut.

Frister

 • Stille til valg: Søknad og evt. CV må være valgkomitéens leder i hende innen torsdag 3. november kl. 24.00. Valgkomitéen består av leder Sondre Knudsen Røstgård (s.roestgaard@gmail.com), Sara Vannebo Wilsgaard og Andreas Oftedal.
 • Lovendringsforslag må være styret i hende innen to uker før Generalforsamlingen avholdes, jf. § 12-2 Prosess. Dette vil si at fristen er innen lørdag 29. oktober kl. 24.00. 
 • Uttalelser, resolusjoner og andre politiske forslag må være styret i hende innen tre virkedager før Generalforsamlingen avholdes, jf. § 3-5 Uttalelser. Dette vil si at fristen er innen tirsdag 8. november kl. 24.00. 

Jubileumsmiddag

Etter Generalforsamlingen er hevet, er det stor 130-årsfeiring på Oslo Militære Samfund. Til denne er det sendt ut egen invitasjon og arrangement på Facebook. Vi håper flest mulig vil delta, og minner om påmeldingsfrist 6. november kl. 24.00. Det vil være god tid til å skifte mellom Generalforsamling og jubileet.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes formann@dksf.no eller øvrige medlemmer av styret i DKSF. Vi håper å se deg til Generalforsamling!

For styret i Den Konservative Studenterforening,
Oscar Chr. Husebye – Formand

Valgkomitéens innstilling

Formand: Oscar Chr. Husebye
Viceformand: Kjersti Mjelde
Politisk Leder: Oda Oline Omdal
Styremedlemmer:
Erik Finnes
Amanda Eide
Kristoffer Refsnes Bjordal
Hedda Mæstad
Theodor Gjelsten

Sakspapirer

Studiestartkampanje i DKSF!

DKSF – Høyres Studenter i Oslo har nå studiestartkampanje for å verve nye medlemmer! I august og september arrangerer vi ny vervekampanje, parallelt med utrolig mye kult medlemstilbud. Vi skal ha temamøte om finans med DNB, foreningsdager, representantskap for å vedta politikk, åpne styremøter, konservativ pils, stortingsbesøk, karaoke på Syng, stands på ulike studiesteder og veldig mye annet stilig disse månedene – og vi vil ha med deg! Selve medlemstilbudet som vi vil ha deg med på, finner du her: DKSF – Høyres Studenter Oslo | Facebook.

Vi skal selvfølgelig i 2022 slå Høyres Studenter i Bergen og bli landets største HS-forening! Om du får med deg en venn, søsken eller studiekamerat som har lyst til å bli med i Nordens eldste og beste politiske studentforening, blir du med i trekningen av fem gavekort på 200,- fra Vinmonopolet! Medlemskapet koster kun 100 kroner i året og man kan melde seg enkelt inn via Vipps. Alle medlemmer og potensielle medlemmer kan møte på arrangementene våre under studiestartkampanjen.

Denne linken kan du sende til den du vil verve! Ved å fylle ut innmeldingen og velge “Høyres Studenter” og skrive at man studerer i Oslo, blir man medlem: Bli medlem – Høyre (hoyre.no). Det er viktig at du får et skjermbilde med betalt kontingent fra personen du verver.

Krav:
1. Den du verver må være under 35 år.
2. Du kan maksimalt få ett gavekort.
3. Du må sende bilde av betalt medlemskontingent fra den du har vervet til DKSF til dksf@dksf.no.

Vervekampanjen varer til 20. oktober kl. 24.00.

Har du spørsmål til studiestartkampanjen er det bare å ta kontakt med formann@dksf.no.

Hvorfor DKSF?
Som medlem får du muligheten til å bli med å påvirke Høyres politikk, og sette ditt preg på hvordan Norge skal utvikles i fremtiden. Du får mulighet til å delta i samfunnsdebatten og utvikle et unikt nettverk.

Vi arrangerer en rekke sosiale, politiske og faglige arrangementer. Dette i tillegg til å ha skoleringer, gjesteforelesere og andre former for politisk trening.

• et spennende sosialt og faglig medlemstilbud
• muligheten til å lære ferdigheter som er nyttig senere
• muligheten til å delta på studieturer og internasjonale konferanser
• gjesteforelesninger og konferanser med noen av Norges fremste ledere på sine felt

Bli med på laget – vervekampanje!

I mars og april arrangerer DKSF en ny vervekampanje, parallelt med utrolig mye kult medlemstilbud på agendaen! Vi skal ha besøk hos advokatfirmaet SANDS, ginsmaking, representantskap, besøk fra Forsvarsdepartementet, stands på ulike studiesteder og veldig mye annet stilig disse månedene – og vi vil ha med deg! Selve medlemstilbudet som vi vil ha deg med på, finner du her: DKSF – Høyres Studenter Oslo | Facebook.

Vi skal selvfølgelig i 2022 slå Høyres Studenter i Bergen og bli landets største HS-forening! Om du får med deg en venn, søsken eller studiekamerat som har lyst til å bli med i Nordens eldste og beste politiske studentforening, blir du med i trekningen av tre gavekort på 100,- fra Vinmonopolet! Den heldige som verver flest mennesker i vervekampanjen får et supergavekort på 500,-!

Denne linken kan du sende til den du vil verve! Ved å fylle ut innmeldingen og velge “Høyres Studenter” og DKSF blir man medlem: Bli medlem – Høyre (hoyre.no). Det er viktig at du får et skjermbilde med betalt kontingent fra personen du verver.

Krav:
1. Den du verver må være under 26 år.
2. Du kan maksimalt få ett gavekort.
3. Du må sende bilde av betalt medlemskontingent fra den du har vervet til DKSF til dksf@dksf.no.

Vervekampanjen varer til 20. april kl. 24.00.

Hvorfor DKSF?
Som medlem får du muligheten til å bli med å påvirke Høyres politikk, og sette ditt preg på hvordan Norge skal utvikles i fremtiden. Du får mulighet til å delta i samfunnsdebatten og utvikle et unikt nettverk.

Vi arrangerer en rekke sosiale, politiske og faglige arrangementer. Dette i tillegg til å ha skoleringer, gjesteforelesere og andre former for politisk trening.

• et spennende sosialt og faglig medlemstilbud
• muligheten til å lære ferdigheter som er nyttig senere
• muligheten til å delta på studieturer og internasjonale konferanser
• gjesteforelesninger og konferanser med noen av Norges fremste ledere på sine felt

Bli med på laget!

DKSF har masse på planen for 2022! Gå inn på Facebook-siden for å følge med på arrangementene som legges ut der fortløpende! Alle møter er åpne for både medlemmer og potensielle medlemmer, ved mindre annet er sagt. Så ta med deg en venn ellet to! DKSF skal være en inkluderende organisasjon, som har store mål for året 2022.

Kontaktinformasjon til styret finner du her: Kontakt | DKSF.

Vi sees!

DKSFs JULEVERVEKAMPANJE

Vi skal slå Høyres Studenter i Bergen og bli landets største HS-forening! Om du får med deg en venn, søsken eller studiekamerat som har lyst til å bli med i Nordens eldste og beste politiske studentforening, blir du med i trekningen av ti gavekort på 200,- fra Vinmonopolet!

Denne linken kan du sende til den du vil verve! Ved å fylle ut skjemaet og velge “Høyres Studenter” og DKSF blir man medlem: Bli medlem – Høyre (hoyre.no)

Krav:
1. Den du verver må være under 26 år.
2. Du kan maksimalt få ett gavekort.
3. Du må sende bilde av betalt medlemskontingent fra den du har vervet til DKSF til dksf@dksf.no.

Julevervekampanjen varer til 30. desember! Trekning av gavekort ordnes 31. desember. Vi håper du vil bli med!

Hvorfor DKSF?

Som medlem får du muligheten til å bli med å påvirke Høyres politikk, og sette ditt preg på hvordan Norge skal utvikles i fremtiden. Du får mulighet til å delta i samfunnsdebatten og utvikle et unikt nettverk.

Vi arrangerer en rekke sosiale, politiske og faglige arrangementer. Dette i tillegg til å ha skoleringer, gjesteforelesere og andre former for politisk trening.

• et spennende sosialt og faglig medlemstilbud
• muligheten til å lære ferdigheter som er nyttig senere
• muligheten til å delta på studieturer og internasjonale konferanser
• gjesteforelesninger og konferanser med noen av Norges fremste ledere på sine felt

Nytt styre i DKSF!

DKSF har nylig hatt Generalforsamling, og et nytt foreningsstyre er valgt for det neste året! Her er det valgte styret:

Oscar Chr. Husebye
Formand
Mathias H. Bjørgung
Viceformand
Ivar Fossberg Aulie
Politisk leder

Kjersti Mjelde
Styremedlem
Simen N. Wager
Styremedlem
Amanda Eide
Styremedlem
Lars Tynning
Styremedlem
Christine Brækkan
Styremedlem

Ta gjerne kontakt med Formand Oscar Chr. Husebye om du har innspill eller lurer på noe på e-post formann@dksf.no!

DKSF innkaller til Generalforsamling

Tid: Fredag 12.01.2018 – kl. 18:30.

Sted: Høyres Hus

NB: innsjekking fra kl. 18:00. Årsmøtet begynner presis kl. 18:30. 

Forslag til dagsorden 

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 protokollunderskrivere
 5. Styrets beretning
 6. Desisjonskomiteens beretning
 7. Regnskap og revisjonsberetning
 8. Kontingent
 9. Valg
 10. Styre bestående av
  Formand
  Viceformand
  Politisk leder
  Minimum 3 styremedlemmer
 11. Fire representanter til Oslo Høyres Representantskap
 12. Desisjonskomité bestående av formann og to medlemmer.
 13. Representanter til styrer for fond og eiendommer
 14. Valgkomité bestående av formann og to medlemmer.

Fristen for å sende inn forslag til generalforsamlingen er 04. januar, og sendes inn på formann@dksf.no

OBS: Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Med vennlig hilsen styret i DKSF

Tina Alvær

Formand /s/

Søk styreverv innen 23.desember

Har du ikke søkt til DKSF-styret 2018 enda?

Fristen for å sende inn søknad er den 23. desember. Vi har allerede fått inn flere søknader, men vil veldig gjerne høre fra alle interesserte. ?

Intervjurunder vil kjøres i januar.

Har du spørsmål? Kontakt valgkomiteens leder Vegard Rødseth Tokheim på tlf.: 40 06 15 61, eller Alice Aarebrodt, på tlf.: 92 05 25 62

Søknader sendes her

Hva betyr det å være konservativ i Europa i dag? 7.november med Asle Toje

Vi har gleden av å invitere til kveldsseminar med Asle Toje.

Temaet vi skal fordype oss i er hva det vil si å være konservativ i Europa i dag. Toje tar oss med i de siste års utvikling for å forklare de utfordringene konservatismen står ovenfor.

Velkommen til seminar på Høyres Hus klokken 18:00, tirsdag 7 november.

Det blir servert mat og drikke

Påmelding via Facebook