Tag Archives: UiO

Et universitet av middelmådighet?

Alle er like flinke. Men hva med dem som faktisk er litt flinkere? Det er lov å være median-flink i Norge. Det vil si at du kan være gjennomsnittlig flink, eller midt på treet, eller som alle de andre: Velg selv, så lenge du er like flink som oss. Det passer liksom den offentlige skolen best. Så også ved Universitetet i Oslo (UiO). Bredden blir dyrket og middelmådigheten høstes inn. Så hvordan skal vi dyrke frem en flinkere avling studenter? Svaret er å rendyrke det UiO er best på, og luke vekk studier der andre er bedre enn oss. I tillegg må flinkheten frem, for flinkiser finnes.

Av Karianne Françoise Aamdal Lundgaard, styremedlem i DKSF.

Continue reading

Du skal høre mye

Podcasting av forelesninger gir langt flere fordeler enn ulemper. Derfor må hele UiO benytte seg av det i undervisningen. Studentene er universitetet, og det bør derfor ikke være noe problem at de kan lagre forelesningene på mp3-spilleren.

Av Karianne Françoise Aamdal Lundgaard, styremedlem i DKSF og representant for Blå liste på Det juridiske fakultet.

Continue reading