Tag Archives: Styret

Nytt styre i DKSF

Torsdag 11. desember ble det avholdt generalforsamling i Den Konservative Studenterforening, og det ble blant annet valgt nytt styre for foreningen.

Ida Berg-Johnsen (bildet) ble valgt til ny formand. Ida er 22 år gammel, studerer ved UiO og jobber som politisk sekretær i Unge Høyres Landsforbund.

Styret består nå forøvrig av Ole Ueland (viceformand), Karianne Lundgaard (politisk leder), Iman Winkelman (styremedlem), Arild Fagerland (styremedlem), Ingvild Brox Kielland (styremedlem) og Mari Djupvik (styremedlem).