Tag Archives: nytt styre

Nytt styre i DKSF

DKSF har på generalforsamling 09.12 valgt nytt styre for 2011. De nye som skal lede foreningen er:

Formand: Mari O. Mamre

Viseformand: Mari Berdal Djupvik

Politisk nestleder: Espen Berg Larsen

Styremedlem: Ingvild Brox Kielland

Styremedlem: Svein Tømmerdal

Styremdlem: Fredrik Bjerch-Andresen