Tag Archives: medlemmer

DKSF fortsatt størst

                                                

Man sier at ”Ingenting er så ærlig som en fotballtabell”, men en medlemsstatistikk i Høyres Studenterforbund er nesten like ærlig, selv om den ligger noen dager etter ift. oppdatering.  Vi ligger fortsatt et godt stykke etter våre mål, men som historikeren Hendrik van Loon sa;  ”Ingenting blir noen gang utrettet av en komité med mindre den består av tre medlemmer, der en er sykemeldt og en annen fraværende”.
 
Antall betalende medlemmer har økt med 7 stykker, og vi har nå 219 betalende medlemmer. BI og DKSF har den største æren for denne økningen, godt hjulpet av HSFB, HSFS og HSFTø. Vel så gledelig er det vel at hele 85,71 % av de nye betalende medlemmene er under 26 år.