Tag Archives: Generalforsamling

Nytt styre i DKSF!

DKSF har nylig hatt Generalforsamling, og et nytt foreningsstyre er valgt for det neste året! Her er det valgte styret:

Oscar Chr. Husebye
Formand
Mathias H. Bjørgung
Viceformand
Ivar Fossberg Aulie
Politisk leder

Kjersti Mjelde
Styremedlem
Simen N. Wager
Styremedlem
Amanda Eide
Styremedlem
Lars Tynning
Styremedlem
Christine Brækkan
Styremedlem

Ta gjerne kontakt med Formand Oscar Chr. Husebye om du har innspill eller lurer på noe på e-post formann@dksf.no!

Generalforsamling 09. Desember

Sted: Chateau Neuf, Jan P. Syses Sal

klokken 18.00

Sakspapirer sendt ut til alle medlemmer. Hvis du ikke har fått sakspapirer, send en mail til styret@dksf.no.

Kom og ta del i DKSF sin politikk!

Generalforsamlingsmiddag

Frogner Bistro

Meld deg på til marimamre@gmail.com innen 06.12.

Resolusjoner og andre politiske saker må være styret i hende innen 06.12

Vel møtt!

Nytt styre i DKSF

Torsdag 11. desember ble det avholdt generalforsamling i Den Konservative Studenterforening, og det ble blant annet valgt nytt styre for foreningen.

Ida Berg-Johnsen (bildet) ble valgt til ny formand. Ida er 22 år gammel, studerer ved UiO og jobber som politisk sekretær i Unge Høyres Landsforbund.

Styret består nå forøvrig av Ole Ueland (viceformand), Karianne Lundgaard (politisk leder), Iman Winkelman (styremedlem), Arild Fagerland (styremedlem), Ingvild Brox Kielland (styremedlem) og Mari Djupvik (styremedlem).