Tag Archives: Generalforsamling

Generalforsamling 09. Desember

Sted: Chateau Neuf, Jan P. Syses Sal

klokken 18.00

Sakspapirer sendt ut til alle medlemmer. Hvis du ikke har fått sakspapirer, send en mail til styret@dksf.no.

Kom og ta del i DKSF sin politikk!

Generalforsamlingsmiddag

Frogner Bistro

Meld deg på til marimamre@gmail.com innen 06.12.

Resolusjoner og andre politiske saker må være styret i hende innen 06.12

Vel møtt!

Nytt styre i DKSF

Torsdag 11. desember ble det avholdt generalforsamling i Den Konservative Studenterforening, og det ble blant annet valgt nytt styre for foreningen.

Ida Berg-Johnsen (bildet) ble valgt til ny formand. Ida er 22 år gammel, studerer ved UiO og jobber som politisk sekretær i Unge Høyres Landsforbund.

Styret består nå forøvrig av Ole Ueland (viceformand), Karianne Lundgaard (politisk leder), Iman Winkelman (styremedlem), Arild Fagerland (styremedlem), Ingvild Brox Kielland (styremedlem) og Mari Djupvik (styremedlem).