Tag Archives: Blå Liste

Blå Café – podcasting forelesningens undergang?

Tid:   Torsdag 31. mars kokken 18 – 02.00

Sted:  Frokostkjelleren på jussen

Er podcasting en trussel mot den tradisjonelle forelesningen, eller kan de to gå hånd i hånd? Blå liste tar debatten! I panelet: Olav Torvund, professor juridiske fakultet ved UiO og Per Ariansen, professor ved HF

Deretter vil det bli en time med STAND UP!

Vi har flere unge og lovende komikere som vil trene lattermusklene deres, og vi jobber også hardt for en mulig overraskelsesgjest.

Det er gratis inngang for alle.

Vi sees på Kjeller’n!

Studentparlamentsvalget: Stem Blå Liste!

Blå Liste forankrer sitt grunnsyn i den enkelte students rett til å bestemme over sin egen studiehverdag.

Blå Liste baserer seg på at utdanning er en verdi og et gode for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet. Muligheten til å ta høyere utdanning skal ikke avgrenses av sosiale eller materielle faktorer, men av den enkeltes ferdigheter og innsatsvilje.

Blå Liste mener det bør være en målsetting for Universitetet i Oslo å satse på talenter og bygge sterke fagmiljøer som kan konkurrere internasjonalt. Det er derfor viktig at du som student har mulighet til å bestemme over egen studiehverdag og at du kan være trygg på at UiO er et kvalitetsstempel når du skal søke jobb.

Stem på Blå Liste for en endring i Studentparlamentet – http://valg.uio.no. Besøk Blå Liste på www.blaliste.no.