Tag Archives: arrangement

DKSF fyller 120 år

DKSF fyller i år 120 år. Dette skal selvfølgelig feires.

Hold av datoen:

Tid: 14. Mai, kl. 11.00-17.00

Sted: Litteraturhuset

Middag: kl. 19.30

Den første generasjonen DKSF-ere med Vilhelm “Bille” Aubert i spissen hadde diskusjonsmøter om; Forfatningsgarantier, “Høire og nasjonalfølelsen” og “Om Finnmarken, om denne vor nordligste Landsdels Natur, Næringsveie og karakteristiske Folkeliv”. Mye har skjedd siden den gang. Men DKSF er og blir nordens eldste studentforening. På Litteraturhuset vil vi trekke trådene tilbake til fordums fortid, til vår nåtid og forhåpentligvis blomstrende fremtid.

Endelig program og nærmere informasjon kommer senere, men hold av datoen og meld deg på allerede nå.

Vel møtt!

påmelding til: post@dksf.no