Styret

Styret i Den Konservative Studenterforening velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Styret har ansvaret for den daglige driften av foreningen, og består for tiden av:

Oscar Chr. Husebye – Formand
Mathias Hofgaard Bjørgung – Viceformand
Ivar Fossberg Aulie – Politisk leder
Kjersti Mjelde – Styremedlem
Simen Nylenna Wager – Styremedlem
Amanda Eide – Styremedlem
Lars Tynning – Styremedlem
Christine Brækkan – Styremedlem

Ta gjerne kontakt med Formand Oscar Chr. Husebye om du har innspill eller lurer på noe på e-post formann@dksf.no!