Category Archives: DKSF i media

Gamle presseklipp

Her finner du en oversikt over presseoppslag om DKSF:

Høyre er best på unge kvinner i Oslo “Det er veldig interessant at det har kommet så mange unge kvinner på lista vår. Vi har ingen politikk på bevisst rekruttering og kvotering, og dette er et eksempel på at det ikke hjelper å tvinge kvinner inn i ledende posisjoner, men i stedet jobbe for å gjøre det attraktivt”, sier Mamre til Klassekampen 22.07. Se nettsak hos Oslo Høyre her

Over 4000 studenter mangler studentbolig i Oslo. – “Vi synes det har vært satset for lite på Oslo. I tillegg bygges det for sakte, fordi det er satt et kostnadstak som er mye lavere enn det det koster å bygge i Oslo”, sier leder av Den Konservative Studenforeningen Mari Mamre til nrk. se saken her

 

Skolepengerdebatten:

http://universitas.no/leserbrev/55237/there-is-no-such-thing-as-a-free-lunch/ (Universitas 22.09-10) Redaksjonelt oppslag om skolepenger etter DKSF sitt utspill.

http://universitas.no/kronikk/55084/lik-adgang-betyr-ikke-gratis-/ ( Universitas 25/08-2010) Prisen vi betaler for gratisprinsippet er redusert kvalitet for alle og mangelfulle tilbud til de beste studentene i Norge, skriver Mari O. Mamre i en kronikk i Universitas.

http://universitas.no/leserbrev/55164/ad-skolepengerdebatten/ ( Universitas 08.09-10) Når alt kommer til alt koker det ned til hvilket ambisjonsnivå en har for forskning og høyere utdanning i Norge. Jeg har svært høye ambisjoner. Dette koster, skriver Mari O. Mamre i et leserinnlegg i Universitas.

http://universitas.no/leserbrev/55237/there-is-no-such-thing-as-a-free-lunch/ ( Universitas 22.09-10) Og skolepengedebatten fortsetter. Mari O. Mamre med et 2. svarinnlegg i Universitas.

Rafikal kjønnskvotering? http://universitas.no/leserbrev/55166/-klar-tale-fra-studentene/ (Universitas 08.09-10) Man skulle tro at studentparlamentet jobbet for å bedre situasjonen for studentene. Så feil kan man altså ta, skriver Fredrik Punsvik i Universitas.

Et universitet av middelmådighet? (Universitas 10/09-2008) Universitetet må tilby færre emner, og heller bli skikkelig gode i noen fag, skriver DKSFs Karianne Françoise Aamdal Lundgaard i en kronikk.

Hvor er ministeren for høyere utdanning egentlig blitt av? (Universitas 20/02-2008) Det er på tide at ministeren for forskning- og høyere utdanning blir synlig og fremmer ideer og visjoner for sektoren, skriver Henrik Asheim og DKSFs Ida Berg-Johnsen i en kronikk.

Du skal høre mye (Universitas 07/02-2008) Podcasting av forelesninger gir langt flere fordeler enn ulemper. Derfor må hele UiO benytte seg av det i undervisningen, skriver DKSFs Karianne Françoise Aamdal Lundgaard i en kronikk.

Konservativ balanseakt (Apollon 10/12-2007 – Professor Bernt Hagtvet ved Institutt for statsvitenskap har anmeldt Pax-boken “Politikk som idekamp – Et intellektuelt gruppeportrett av Minervakretsen 1957-72” av stipendiat Johannes Løvhaug ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ville redde konservatismen (Klassekampen 10/11-07) – De gikk til Bibelen og konservatismen for å berge høyresidas sjel. Det er 50 år siden en krets studenter startet Minervas Kvartalsskrift.

Ungdom datildags (Morgenbladet 09/11-2007) – Det konservative tidsskriftet Minerva fyller 50 år.

Et universitet i rosa og tyll? (Universitas 10/10-07) – Det å regulere seg til en falsk likestilling, er å pynte på statistikker, skriver DKSFs Camilla Strandskog og Ida Berg-Johnsen i en kronikk.

Studentboligmangel i Oslo

Tall fra Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) viser at over 4100 studenter enda ikke har funnet seg et sted å bo til høsten. Mari Mamre mener på nrk den 21.07 at boligmangelen er regjeringens skyld, fordi midler til å bygge ikke blir øremerket hovedstaden.

Artikkelen kan du lese her

Radikal kjønnskvotering

Hvis ikke menn og kvinner velger likt -tvinger vi de til likhet.

Studentflertallet ved Universitetet i Oslo mener det bør innføres radikal kjønnskvotering ved UiO. I tillegg er det et flertall for kjønnspoeng ved inntak til enkelte studieprogram. Bør man tvinge frem en politisk korrekt balanse på tross av fritt valg og på bekostning av kvaliteten til kandidatene?

Hør Svein Tømmerdal, styremedlem i DKSF på Radio Nova klokken 11.00 i morgen fredag 25.02. Motdebattant er Sosialdemokratenes Mari Helen Varøy.

Frivillig tvang?

DKSF ved Mari Mamre stilte i debatt på Radio Nova mot Sosialdemokratenes Håvard Vederhus 11.02. om økte kaffepriser for å finansiere veldedige formål. Hele debatten kan du høre her: http://www.radionova.no/programmer/nyhetsfredag.

Hovedargumentet til forkjemperne for prissubsidien er graden av frivillighet. Kjøperen skal få full informasjon om at det er mulig å ikke betale den ekstra prisen. Blå liste og DKSF foretok derfor en stikkprøve på SV-kantina. 8 timer etter at prisøkningen er et faktum, finnes det ikke et eneste skilt i mils omkrets. Blå listes representant tar så med seg en kopp og spør kassedamen om prisen: ” Det blir 13 kroner”.  -skal du ikke opplyse meg om at jeg kan velge å ikke betale mer enn 10?” -“Det har jeg ikke hørt noe om..jeg fikk bare beskjed om at det nå koster 13….”.

Det triste er at det ikke får noen konsekvenser. Ikke for andre enn den jevne kaffedrikkende student.

Mari Mamre skriver om skolepenger i ukens Universitas

 

                                                               

kronikken leser du her: http://universitas.no/kronikk/55084/lik-adgang-betyr-ikke-gratis-/

Blogg: Nye studietilbud fungerer som livbøyer

Kanskje er det på tide at våre folkevalgte våger å reise debatten om hvorvidt det er fornuftig å opprettholde alle landets høyskoler, all den tid mange av disse har ledige studieplasser på de tradisjonelle studietilbudene og stadig må etablere nye grader for å hindre studentflukt og økonomiske kutt? Det er spørsmålet Iman Winkelman stiller i et innlegg på sin blogg på www.winkelman.no.

Iman er utdannet revisor fra Høgskolen i Oslo. Han er styremedlem i DKSF, og har vært aktiv i studentpolitikken i flere år. Du kan lese hele innlegget her på DKSFs nettsider.

Continue reading

DKSF vil ha Ottersen som UiO-rektor

Universitetet i Oslo skal velge ny rektor. Landets ledende studie- og forskningsinstitusjon må ledes av et rektorat med ambisjoner og evnen til gjennomføring sine mål.

Ole Petter Ottersen og hans team har gjennom valgkampen vist seg som det teamet som evner og lede Universitetet i Oslo inn i fremtiden. De har kunnskapen og erfaringen som trengs, og tiltakene som fungerer.

Debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, gikk like gjerne ut og og konkludert med at “ansatte og studenter ved Universitetet i Oslo er best tjent med å velge Ole Petter Ottersens lag som nytt rektorat ved landets viktigste forsknings- og utdanningsinstitusjon”. Les hele den artikkelen her.

Kvalitet fremfor kvantitet, mer lærer-student kontakt, tilrettelegging for økt studentutveksling, kamp for flere studentboliger, mer relevant evalueringer er bare noen av forslagene de har for studenter. For mer info besøk Ottersens egen nettside her.

Continue reading

Blogg: ”One mouse, many mouses”

Et helt klassetrinn på barneskolen gikk jeg rundt og trodde det het ”mouses” i flertall. Min lærer mente flertallsbøyningen ”mice” var et moderne påfunn, så da var det ikke så pussig at hun ikke hadde lært dette på Lærerhøgskolen (sic), skriver Karianne F. Aa. Lundgaard i sin blogg på www.minerva.as.

Karianne  er utdannet journalist fra Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Hun er styremedlem og politisk leder i DKSF, aktiv i studentpolitikken og går på 3. avdeling ved Det juridiske fakultet ved UiO. Du kan lese hele innlegget her på DKSFs nettsider.

Continue reading