Er du student ved UiO?

Studentvalget ved UiO er i gang, og Blå liste går til valg på å verne om enkeltindividets frihet!

Om du bryr deg om studentenes frihet til å kunne lese på døgnåpne lesesaler, ha færre obligatoriske forelesninger og kunne ha muligheten til å finne de beste fagene med de beste foreleserne?
Da bør du gå inn på valg.uio.no og stemme på Blå Liste UiO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *