DKSF innkaller til Generalforsamling

Tid: Fredag 12.01.2018 – kl. 18:30.

Sted: Høyres Hus

NB: innsjekking fra kl. 18:00. Årsmøtet begynner presis kl. 18:30. 

Forslag til dagsorden 

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 protokollunderskrivere
 5. Styrets beretning
 6. Desisjonskomiteens beretning
 7. Regnskap og revisjonsberetning
 8. Kontingent
 9. Valg
 10. Styre bestående av
  Formand
  Viceformand
  Politisk leder
  Minimum 3 styremedlemmer
 11. Fire representanter til Oslo Høyres Representantskap
 12. Desisjonskomité bestående av formann og to medlemmer.
 13. Representanter til styrer for fond og eiendommer
 14. Valgkomité bestående av formann og to medlemmer.

Fristen for å sende inn forslag til generalforsamlingen er 04. januar, og sendes inn på formann@dksf.no

OBS: Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Med vennlig hilsen styret i DKSF

Tina Alvær

Formand /s/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *