Bli med å feire DKSFs 125-års dag!

Den Konservative Studenterforening inviterer til festmiddag den 3. september på Hotel Bristol. Medlemmer fra de fleste generasjoner har meldt seg på, kommer du?

DKSF ønsker å feire vårt 125-års jubileum med en festmiddag, og inviterer alle nåværende og tidligere medlemmer av DKSF til å delta.

Dørene åpner 19.00 og vi setter oss til bords 19.30. Det blir 3 retters festmiddag med full vinpakke, taler, og vår egen bar i etterkant av middagen.

Antrekk: Mørk dress.

Ta gjerne med deg følge, ikke-medlemmer er velkomne i følge med medlemmer. DKSF står for lokalet og arrangement, middag med vinpakke koster 1000 kr og 500 kr for studenter.

Trykk her for å melde på middagen

Påmeldings- og betalingsfrist 27. august.Programmet for dagarrangementet publiseres på hjemmesidene våre og på Facebook i løpet av kort tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *