DKSFs forslag om utmeldingsrett falt – får stadig mer støtte fra akademikere

Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon voterte over Blå Liste ved Universitetet i Oslos forslag om individuell utmeldingsrett for studenter.

Forslaget fikk 119 stemmer, men med 2/3-krav på 145 stemmer, gikk forslaget ikke gjennom.

Professor i statsvitenskap Raino Malnes tar til orde for vårt forslag og synes NSOs forestående praksis er bemerkelsesverdig:

“– Ufrivillig innmelding er én ting, men et varig tvangsmedlemskap er noe annet. Hvis noen virkelig vil melde seg ut, så bør de få lov til det.”

Når flertallet av representantene i NSO ikke synes noe om praksisen, er det underlig at ledelsen sier seg fornøyd med hvordan organisasjonen er strukturert.

Vi tar saken vider og jobber for tiden med utmeldingsskriv til NSO. Vi kommer ikke til å la denne saken ligge.

http://universitas.no/nyhet/60543/stotter-forslag-om-utmeldingsrett

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *