Civita lanserer nytt narkotika-notat

Civita-notat nr. 1 2015: Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

“Formålet med dette notatet er å se nærmere på begrunnelsen for, og virkningene av, forbudet mot narkotika. Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig. Notatet skisserer noen alternative måter å regulere narkotikamarkedet på, og ser på erfaringer fra land som fører en annen og mindre strafferettsorientert politikk.”

Notatet er skrevet av Eirik Løkke og Torstein Ulserød, rådgivere i Civita.

 

 

Les mer om saken på Civitas nettside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *