Gamle presseklipp

Her finner du en oversikt over presseoppslag om DKSF:

Høyre er best på unge kvinner i Oslo “Det er veldig interessant at det har kommet så mange unge kvinner på lista vår. Vi har ingen politikk på bevisst rekruttering og kvotering, og dette er et eksempel på at det ikke hjelper å tvinge kvinner inn i ledende posisjoner, men i stedet jobbe for å gjøre det attraktivt”, sier Mamre til Klassekampen 22.07. Se nettsak hos Oslo Høyre her

Over 4000 studenter mangler studentbolig i Oslo. – “Vi synes det har vært satset for lite på Oslo. I tillegg bygges det for sakte, fordi det er satt et kostnadstak som er mye lavere enn det det koster å bygge i Oslo”, sier leder av Den Konservative Studenforeningen Mari Mamre til nrk. se saken her

 

Skolepengerdebatten:

http://universitas.no/leserbrev/55237/there-is-no-such-thing-as-a-free-lunch/ (Universitas 22.09-10) Redaksjonelt oppslag om skolepenger etter DKSF sitt utspill.

http://universitas.no/kronikk/55084/lik-adgang-betyr-ikke-gratis-/ ( Universitas 25/08-2010) Prisen vi betaler for gratisprinsippet er redusert kvalitet for alle og mangelfulle tilbud til de beste studentene i Norge, skriver Mari O. Mamre i en kronikk i Universitas.

http://universitas.no/leserbrev/55164/ad-skolepengerdebatten/ ( Universitas 08.09-10) Når alt kommer til alt koker det ned til hvilket ambisjonsnivå en har for forskning og høyere utdanning i Norge. Jeg har svært høye ambisjoner. Dette koster, skriver Mari O. Mamre i et leserinnlegg i Universitas.

http://universitas.no/leserbrev/55237/there-is-no-such-thing-as-a-free-lunch/ ( Universitas 22.09-10) Og skolepengedebatten fortsetter. Mari O. Mamre med et 2. svarinnlegg i Universitas.

Rafikal kjønnskvotering? http://universitas.no/leserbrev/55166/-klar-tale-fra-studentene/ (Universitas 08.09-10) Man skulle tro at studentparlamentet jobbet for å bedre situasjonen for studentene. Så feil kan man altså ta, skriver Fredrik Punsvik i Universitas.

Et universitet av middelmådighet? (Universitas 10/09-2008) Universitetet må tilby færre emner, og heller bli skikkelig gode i noen fag, skriver DKSFs Karianne Françoise Aamdal Lundgaard i en kronikk.

Hvor er ministeren for høyere utdanning egentlig blitt av? (Universitas 20/02-2008) Det er på tide at ministeren for forskning- og høyere utdanning blir synlig og fremmer ideer og visjoner for sektoren, skriver Henrik Asheim og DKSFs Ida Berg-Johnsen i en kronikk.

Du skal høre mye (Universitas 07/02-2008) Podcasting av forelesninger gir langt flere fordeler enn ulemper. Derfor må hele UiO benytte seg av det i undervisningen, skriver DKSFs Karianne Françoise Aamdal Lundgaard i en kronikk.

Konservativ balanseakt (Apollon 10/12-2007 – Professor Bernt Hagtvet ved Institutt for statsvitenskap har anmeldt Pax-boken “Politikk som idekamp – Et intellektuelt gruppeportrett av Minervakretsen 1957-72” av stipendiat Johannes Løvhaug ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ville redde konservatismen (Klassekampen 10/11-07) – De gikk til Bibelen og konservatismen for å berge høyresidas sjel. Det er 50 år siden en krets studenter startet Minervas Kvartalsskrift.

Ungdom datildags (Morgenbladet 09/11-2007) – Det konservative tidsskriftet Minerva fyller 50 år.

Et universitet i rosa og tyll? (Universitas 10/10-07) – Det å regulere seg til en falsk likestilling, er å pynte på statistikker, skriver DKSFs Camilla Strandskog og Ida Berg-Johnsen i en kronikk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *