Vil du stille til HSF AU?

Høyres Studentforbund (HSF) avholder sitt årlige landsmøte 26.-28. Mars. Nytt arbeidsutvalg skal velges og ny politikk settes sammen. I den forbindelse er det behov for kandidater fra DKSF som kan lede an kursen videre for den nasjonale moderforeningen. Leder, nesteldere og øvrige styremedlemmer er på valg.

Hvis du ønsker å stille til valg, send en mail til: styret@dksf.no innen 18. Mars.

Resolusjoner, innspill og øvrige bidrag ønskes også velkommen.