Studentboligmangel i Oslo

Tall fra Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) viser at over 4100 studenter enda ikke har funnet seg et sted å bo til høsten. Mari Mamre mener på nrk den 21.07 at boligmangelen er regjeringens skyld, fordi midler til å bygge ikke blir øremerket hovedstaden.

Artikkelen kan du lese her