Oslo Høyre best på unge kvinner

Høyre i Oslo har over dobbelt så høy kvinneandel blant de unge på valglista som Arbeiderpartiet. Høyre slår også SV, som har 42 prosent kvinner blant de unge, skriver Klassekampen den 22.07. Kandidater fra Oslo Unge Høyre og DKSF har vunnet terreng.

se saken på Oslo høyres nettside her