Generalforsamling 2011

Den 1. desember kl 1800 inviterer DKSF til generalforsamling i Biblioteket på Chateau Neuf. For å gjøre litt stas på oss selv i vårt 120 jubileumsår og i håp om å starte nye tradisjoner skal vi gjøre litt ekstra ut av denne generalforsamlingen. Derfor tilbyr vi deg et kinderegg av en aften; TRE ting på én gang!

Vi vil åpne med et foredrag om Occupy Wall Street aksjonen og sammenligne denne med Tea Party bevegelsen i USA. Foredraget er under utarbeidelse og foredragsholder bekreftes fortløpende.

Deretter vil vi gå videre til generalforsamlingsforhandlingene. Det skal velges et nytt styre og gjøres rede for det året som har gått. Alle betalende medlemmer i DKSF har forslagsrett og stemmerett og kan stille til valg. Valgkomiteen har allerede startet sitt arbeid, og frist for å søke dem om å få sitte i styret er den 24. november. Motivasjonsbrev og CV sendes til ingvild.kielland@gmail.com.

Når generalforsamlingen er over og nytt styre er valgt, starter julefesten. Hele arrangementet avholdes på Chateau Neuf hos DNS og vi har booket Biblioteket, så arrangementet vil foregå i trivelige omgivelser. Vi kommer til å bestille tapas og man må melde fra om man ønsker å nyte av denne buffeten. Pris per kuvert vil antagelig ligge på 150 kroner (tbc) og det vil være muligheter for å kjøpe rimelig øl og vin i Bokcafeen som ligger vegg i vegg. Påmelding til julebuffeeten skjer til theresewarud@hotmail.com.

Så vil jeg presisere at det selvsagt er mulig å delta på hele arrangementet selv om man ikke er medlem. Og det er også mulig å bli medlemmer for dem som ønsker det:) Gå inn på www.dksf.no og bli medlem i dag!

Vel møtt til hyggelig arrangement den 1. desember!