Frivillig tvang?

DKSF ved Mari Mamre stilte i debatt på Radio Nova mot Sosialdemokratenes Håvard Vederhus 11.02. om økte kaffepriser for å finansiere veldedige formål. Hele debatten kan du høre her: http://www.radionova.no/programmer/nyhetsfredag.

Hovedargumentet til forkjemperne for prissubsidien er graden av frivillighet. Kjøperen skal få full informasjon om at det er mulig å ikke betale den ekstra prisen. Blå liste og DKSF foretok derfor en stikkprøve på SV-kantina. 8 timer etter at prisøkningen er et faktum, finnes det ikke et eneste skilt i mils omkrets. Blå listes representant tar så med seg en kopp og spør kassedamen om prisen: ” Det blir 13 kroner”.  -skal du ikke opplyse meg om at jeg kan velge å ikke betale mer enn 10?” -“Det har jeg ikke hørt noe om..jeg fikk bare beskjed om at det nå koster 13….”.

Det triste er at det ikke får noen konsekvenser. Ikke for andre enn den jevne kaffedrikkende student.