Debatt: Norge den siste skanse

Tid: Mandag 21.02. kl. 17.00
Sted: Klubbscenen, Chateau Neuf
En gjennomgående tendens innenfor høyere utdanning i Europa de siste årene har vært innføring og øking av skolepengeavgift for studentene. Norge er i dag det eneste landet i Europa hvor gratisprinsippet fortsatt står ved lag, for både nasjonale og internasjonale studenter.
I panelet: Mari O.  Mamre (DKSF), Anne Karine Nymoen (leder av NSO), Knut Kjeldstadli (Professor i historie ved UiO), Svein Harberg (H) og Hilde Ekeberg (KrF).
Møt opp!
             Â
See More