DKSF 120-årsjubileum den 14. Mai

På Litteraturhuset

Programmet er nesten klart:

11.00- 11.20 Mari O. Mamre ønsker velkommen

11.20-11.40 Michael Tetzschner

Oslo Høyre og studentengasjement gjennom 120 år

11.40-12.00 Ole Petter Ottersen

UiO søker stjernene sammen med studentene

12.00-12.45 Kåre Willoch og Reiulf Steen

Polemisk dialog

Hvem bygget egentlig Velfersstaten Norge?

13.00-13.30 Else Syse

Første kvinnelige formand i DKSF

14.00-16.00 Debatt: Oslo 2020

Kunnskapsbyen Oslo for innovasjon, forskning og høyere utdanning. Hvor vil vi?

Oslo havner på jumboplass i internasjonale sammenhenger hva gjelder innovasjon, talentsatsning og forskning og høyere utdanning. Er kunnskapsbedrifter i Oslo godt nok tilknyttet forskningsmiljøene?

Blir talenter godt nok ivaretatt i osloskolen og hvordan står det til med studentbyen Oslo?

Er karakterer i skolen veien og gå for å øke prestasjonene?

Hvordan ser Oslo ut frem mot 2020

I panelet: Bl. a. Torger Ødegaard og Liebe Mohn (ikke bekreftet)

16.15 Desirée Hafstad aka Comtesse von Lüderick

Humoristisk innslag

19.30 Middag på Posthallen

http://www.posthallenrestaurant.no/no/

Underholdning ved Chorus Buchus

Påmelding til middagen til post@dksf.no innen 10.Mai.

Dag-arrangementet er et åpent arrangement.

Vel møtt!