Konservativ Pils

Det blir Konservativ Pils Torsdag 26.08 klokken 18.00 på Chateau Neuf. En senere annonsert innleder vil delta. Deretter blir det Quiz. Alle nye og gamle medlemmer ønskes velkommen!

ved spørsmål ring Mari på 90787163