Generalforsamling 09. Desember

Sted: Chateau Neuf, Jan P. Syses Sal

klokken 18.00

Sakspapirer sendt ut til alle medlemmer. Hvis du ikke har fått sakspapirer, send en mail til styret@dksf.no.

Kom og ta del i DKSF sin politikk!

Generalforsamlingsmiddag

Frogner Bistro

Meld deg på til marimamre@gmail.com innen 06.12.

Resolusjoner og andre politiske saker må være styret i hende innen 06.12

Vel møtt!