Studentparlamentsvalget: Stem Blå Liste!

Blå Liste forankrer sitt grunnsyn i den enkelte students rett til å bestemme over sin egen studiehverdag.

Blå Liste baserer seg på at utdanning er en verdi og et gode for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet. Muligheten til å ta høyere utdanning skal ikke avgrenses av sosiale eller materielle faktorer, men av den enkeltes ferdigheter og innsatsvilje.

Blå Liste mener det bør være en målsetting for Universitetet i Oslo å satse på talenter og bygge sterke fagmiljøer som kan konkurrere internasjonalt. Det er derfor viktig at du som student har mulighet til å bestemme over egen studiehverdag og at du kan være trygg på at UiO er et kvalitetsstempel når du skal søke jobb.

Stem på Blå Liste for en endring i Studentparlamentet – http://valg.uio.no. Besøk Blå Liste på www.blaliste.no.