Innkalling til Generalforsamling

Det innkalles herved til Generalforsamling for Den Konservative Studenterforening.

Tid: Torsdag 11. desember kl 20:00
Sted: Det norske studentersamfund

Dagsorden:

1.    Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
2.    Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere
3.    Styrets beretning
4.    Desisjonskomiteens beretning
5.    Økonomirapport og endelig vedtakelse av regnskap
6.    Kontingent
7.    Eventuelle lovendringsforslag
8.    Eventuelle endringer av Minervafondets statutter
9.    Valg.

Sakspapirer og sted for møtet vil bli sendt ut en uke før møtet.

Vennlig hilsen

Styret i DKSF
v/ Formand
Camilla Strandskog