Styret

Styret i Den Konservative Studenterforening velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Styret har ansvaret for den daglige driften av foreningen, og består for tiden av:

Tina Alvær – Formand
Ingeborg Tennes – Viceformand
Håkon Soydan – Politisk leder
Marius Myhre – Styremedlem
Ole Marius Gaasø – Styremedlem
Pia O. Danielsen – Styremedlem
Andreas Oftedal – Styremedlem

Fra Høyre: Ole Marius Gaasø, Pia O. Danielsen, Andreas Oftedal, Tina Alvær, Håkon Soydan, Ingeborg Tennes og Marius Myhre

Ta gjerne kontakt med Formand Tina Alvær om du har innspill eller lurer på noe på enten e-post formann@dksf.no eller mobil 47447742

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *