Styret

Styret i Den Konservative Studenterforening velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Styret har ansvaret for den daglige driften av foreningen, og består for tiden av:

Andreas Oftedal – Formand
Marcus Lima – Viceformand
Audun Foyn – Politisk leder
Marius Myhre – Styremedlem
Vegard Enerstvedt – Styremedlem
Viktor Sanden – Styremedlem
Emilie Nordstrøm – Styremedlem
Jon Eskil Kindberg – Styremedlem

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Vegard Enerstvedt, Audun Foyn, Andreas Oftedal, Marcus Lima, Emilie Nordstrøm og Viktor Sanden. Marius Myhre og Jon Eskil Kindberg er ikke tilstede.

 

Ta gjerne kontakt med Formand Andreas Oftedal om du har innspill eller lurer på noe på enten e-post formann@dksf.no eller mobil 958 63 320

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *