Styret

Styret i Den Konservative Studenterforening velges av Generalforsamlingen for ett år ad gangen. Styret har ansvaret for den daglige driften av foreningen og skal blant annet avholde medlemsarrangementer, styre økonomien til DKSF og vedta planer og strategier. Styret består for perioden 2022-23 av:

Oscar Chr. Husebye – Formand
Kjersti Mjelde – Viceformand
Oda Oline Omdal – Politisk Leder
Kristoffer Refsnes Bjordal – Styremedlem
Amanda Eide – Styremedlem
Theodor Gjelsten – Styremedlem
Hedda Mæstad – Styremedlem
Erik Solberg Finnes – Styremedlem

Ta gjerne kontakt med Formand Oscar Chr. Husebye om du har innspill eller lurer på noe på e-post formann@dksf.no!