Hvorfor skal ikke høyere utdanning ha egenandeler?

Meninger · Skolepenger. At vi får akademiske lukkede miljøer ved at internasjonale studenter fra utenfor EØS må betale en egenandel er fjerntliggende å tro, mener Tina Alvær, formann i Høyres studentlag i Oslo.

Det er mulig Karen Ane F. Skjennum verken skjønner eller er klar over at en moderat egenandel ikke er i nærheten av hva det koster den norske stat å finansiere studieplasser. Men dette er realiteten som vi må forholde oss til. Det er flott at hun ønsker at studieplasser skal være gratis, men det er de altså ikke og noen må faktisk betale for disse plassene.

Om hun får spørsmålet om hun ønsker å få 11-måneders studiestøtte eller ingen egenandel for internasjonale studenter utenfor EØS, vil hun se at prioriteringer må til. Dette er det Høyres landsmøte som et ansvarlig parti har gjort, vi ønsker å prioritere og velger å bedre situasjonen for de aller fleste som studerer i Norge. Høyre går til valg på å bygge langt flere studentboliger, spesielt i pressområdene. Dette vil være med på å bidra til at både internasjonale og norske studenter får en bedret økonomisk situasjon.

Karen Ane F. Skjennum hevder at internasjonale studenter er en ressurs, men hvem er de en ressurs for? I en standard forelesningssal fylt med studenter og én professorer det svært begrenset hvor mye meningsutveksling som faktisk skjer i løpet av to timer. At man ønsker at studenter på tvers av akademisk bakgrunn samarbeider og lærer av hverandre er et godt mål, men slik er det ikke i dag.

Jeg mener helt klart at det er en fordel med internasjonal erfaring, men dette er i stor grad på individnivå, og smitter ikke nødvendigvis over på medstudenter. For meg som utvekslingsstudent var det flott å være et semester i Italia, men jeg tør på ingen måte å påberope meg at jeg var en særlig ressurs for de andre italienske studentene der vi satt og hørte på professoren forelese.

Samarbeid på tvers av landegrenser er selvsagt viktig, og det er ingen som har sådd tvil om. Spørsmålet vi som samfunn må stille oss, er om vi er godt nok rustet for fremtiden om vi ikke evner å prioritere den minste ting? At vi får akademiske lukkede miljøer ved at internasjonale studenter fra utenfor EØS må betale en egenandel er fjerntliggende å tro. Det er ingenting som tyder på at kvaliteten på studentene vil falle, det er kun de med lavest betalingsvillighet som vil unnlate å søke. Og det synes jeg er greit.

At noen studenter velger Norge ene og alene fordi det ikke er studieavgift er etter mitt syn ikke tilstrekkelig for at de skal skjermes for egenandeler. Å argumentere med at internasjonale forskere ikke vil velge å samarbeide med norske forskere da internasjonale studenter utenfor EØS må betale en egenandel på en sterkt subsidiert studieplass har ingen rot i virkeligheten.

At Tekna-studentene ikke ønsker å prioritere, må de ta på egen kappe. Men i DKSF og Høyre har vi et ønske om å bedre studiehverdagen for majoriteten av studentene i Norge.

Tina Alvær

Publisert på Khronos nettsider

Høyre sier ja til en bedre hverdag for studentene

Meninger · Skolepenger. Tina Alvær mener at det er viktig å huske på at når man går inn for å innføre skolepenger for internasjonale studenter, er det for å kunne prioritere andre ting studentene har behov for.

Hvis du leter etter garantier for at ingenting skal endre seg i fremtiden, ja da må du lete lenge. Om vi skal følge argumentasjonen til Karen Ane F. Skjennum i hennes kronikk i Khrono vil alle politiske partier som ønsker en liten endring egentlig være for en uendelig stor endring. Denne logikken mener jeg ingen politiske partier vil vedkjenne seg å være en del av. Faren med å komme med slike profetier om fremtidig politikk er hemmende for debatten. Man ender opp med å diskutere mulig ikke-vedtatt politikk, og ikke det partiene faktisk har vedtatt i sine stortingsprogram.

Det er klart at dersom Norge skal tilby høyere utdanning uten egenbetaling til studenter utenfor EØS, at dette vil være med på at det er mindre midler i budsjettene til å ivareta de viktige sakene studentbevegelsen har jobbet for i mange år. For å sikre 11-måneders studiestøtte, økt antall studentboliger og bedre rettigheter til studenter med barn, er vi nødt til å prioritere.

Høyres landsmøte vedtok i helgen et program som vil ivareta studenters interesser i Norge. Det viktigste momentet som vil ha betydning for flest studenter er det påbegynte arbeidet med å innfase 11 måneders studiestøtte frem mot 2020. Dette er en seier som studentene har jobbet for i mange år, og som den nåværende regjering leverer på. Høyre vil forbedre støtteordningene til studenter med barn, da dette har vært et område som ikke har fått de tilskuddene vi mener de har behov for.

Vi vil også heve inntektstaket for omgjøring av studielån til stipend, for de som ønsker eller har behov for å jobbe mer. Et annet veldig viktig poeng er at Høyre vil øke antall studentboliger og prioritere områder med særlig press. Pressområdene er dyrere å bygge i, og dermed er disse stedene prioritert, slik at studentene vil ha mulighet til å bo i en rimelig studentbolig. At disse tiltakene kan sies å gjøre utdanning til et gode for eliten, vil være selvmotsigende og ha lite hold i virkeligheten.

Det hevdes at Norges største komparative fortrinn overfor studenter utenfor EØS er at utdanningen er gratis. Dette mener jeg brister med all logikk. Norge har et godt utdanningssystem og et jevnt over høyt nivå på utdanningen våre. Siden vi konkurrerer om studenter i et globalt marked kan vi ikke late som vi ikke er en del av markedet.

I tillegg er det viktig å presisere at norsk høyere utdanning ikke er gratis, den er kun uten egenbetaling i perioden man er student. Når man er ferdig å studere må man betale for de levekostnadene man hadde som student. Gratisprinsippet er altså et hult prinsipp. Dette er noe som synes å være glemt i debatten. Jeg sier som jeg tidligere har sagt mange ganger før, ingenting er gratis.

Siden forfatteren er bekymret for at komplekse problemstillinger innenfor klima, energi og omstilling ikke vil bli løst kan jeg betrygge henne med at Høyre har programfestet at vi skal videreutvikle ordninger som støtter opp under fremragende miljøer innen utdannelse (SFU), forskning (SFF), innovasjon (SFI) og fornybar energi og miljøteknologi (FME).

Tina Alvær

Publisert på Khronos nettsider

Boligekspert Mari Mamre på Høyres hus 16.mars!

Boligekspert og tidligere formand Mari O Mamre kommer for å holde et spennende foredrag om boligmarkedet i Oslo, med et studentperspektiv!

Etter skoleringen går vi samlet opp til Villa Paradiso på Solli for å feire 126-års dagen til DKSF! Egenandel på 50 kr kan overføres via VIPPS til DKSF eller 11044!

Har du spørsmål, ta kontakt med Formand Tina Alvær på 47447742 eller formann@gmail.com

La studentene tjene mer!

DKSF og Oslo Høyre har fremmet et forslag til Høyres Landsmøte om å øke inntektsgrensen, slik at enda flere studenter kan få en individuelt tilpasset økonomisk hverdag, skriver Tina Alvær, formand i Den konservative studenterforening (DKSF)

For Den konservative studenterforening (DKSF) og Oslo Høyre er det viktig at vi tar hensyn til at studenter har forskjellige behov. Vi ønsker å legge til rette for at studiehverdagen skal bli bedre for flere studenter, og da må studentøkonomien også være god nok. Noen studenter har både et rettmessig ønske og et behov for å tjene mer ved siden av studiene enn den gjennomsnittlige student. Det vil vi tillate uten at studentene skal bli skadelidende ved å måtte betale en skyhøy skatt om du tjener marginalt mer enn Lånekassens grense.

I 2013 var det 16 prosent av studentene som ikke fikk omgjort hele studielånet sitt til studiestipend, og siden har tallene trolig økt hvert eneste år. Lånekassen antar at 1 av 5 ikke får omgjort de inntil 40 prosent av studielånet som kan bli omgjort til stipend for 2015. Hvis du som student tjener marginalt mer enn 172 597 kroner, som er grensen for hva du kan tjene i 2017, vil du bli straffet med en ekstremt høy skatteprosent. La oss ta et eksempel, om du tjener 200 000 kroner i året, vil du på de siste 30 000 kroner betale en skatt på over 70 prosent. Du vil altså miste det du vanligvis får utbetalt i studielån for to hele måneder. Det vil vi gjøre noe med.

Siden vi som studenter ikke er én homogen masse, finnes det naturlig nok studenter som er avhengige av, eller har et ønske om, å jobbe og dermed tjene noe mer enn det dagens grense tillater. DKSF vil jobbe for at livene til disse studentene skal bli litt enklere, og at de ikke skal straffes for at de jobber mer enn det de fleste andre gjør. Siden heltidsstudenter ikke er en realitet per i dag, vil vi gjøre en innsats for å legge til rette for at flere skal ha mulighet til å gjennomføre studiene med de økonomiske rammene man har behov for.

DKSF og Oslo Høyre har derfor fremmet et forslag til Høyres Landsmøte om å øke inntektsgrensen, slik at enda flere studenter kan få en individuelt tilpasset økonomisk hverdag.

Tina Alvær

Publisert på Universitas nettsider

DKSF’ere oppfordres til å søke “Praktikant i NHO Service våren 2017”

praktikanterDKSF’ere oppfordres til å søke “Praktikant i NHO Service våren 2017”

NHO Service ønsker å tilby praktikantopphold i avdeling for næringspolitikk og kommunikasjon våren 2017.

Praktikantordningen er rettet mot deg som er student og tillitsvalgt i en av de politiske ungdomsorganisasjonene. Du må ha interesse for spørsmål knyttet til næringsliv og verdiskaping

Mer informasjon om praktikantstillingen hos NHO

DKSF inviterer medlemmene til Fangene på fortet 23.februar!

Ingen rom er like. Fysiske utfordringer, hjernetrim og balanse. Du vet ikke hva som venter deg…

DKSF inviterer sine medlemmer til en kveld der alt skal testes. Laginnsats er kanskje viktigst av alt.

Bindende påmelding innen 15. februar. Egenandel 150 kroner. Man melder seg på ved å Vippse 150 kroner til DKSF eller VIPPS-nummer 11044 eller overføre til kontonummer 1503.74.07698

Spørsmål? Send oss en melding eller mail på formann@dksf.no

Har du ikke vært der allerede, sjekk ut følgende smakebit:
https://youtu.be/A9sONfCDwnk

Facebook event

På generalforsamlingen den 1.desember innstiller desisjonskomitéen på følgende helhetlig lovendringsforslag dksf-forslag-til-nye-lover

De store endringene går ut på at DKSF ikke lenger vil utnevne redaktør i Minerva, da de gjøres om til et AS. Nikolai Astrup vil være tilstede på generalforsamlingen for å svare ut eventuelle spørsmål forsamlingen måtte ha.

Den andre store endringen er at representantskapet strykes fra vedtektene, dette fordi det er lite fornuftig å ha et organ med styringsmulighet når det ikke eksisterer i realiteten. Dersom det i fremtiden skulle ønskes å opprette et representantskap igjen, vil det være mulighet for å legge det inn i vedtektene.

Julebord og generalforsamling 1. desember

2013_04_24_ugens_fokus-kopi

Hold av 1.desember, da blir det både generalforsamling på Høyres hus, og julebord på
Den Glade Gris!

Om du ønsker å stille til valg, eller har spørsmål angående styrets arbeid, send en mail til lederen av valgkomitéen Vegard Tokheim på vegard.tokheim@gmail.com

Husk at kontigenten på 100kr må være innbetalt innen 3 uker før GF (innen 10.november) for å ha stemmerett.

Påmelding til julebordet: https://goo.gl/forms/h2ZvY5QEcOQIMfrC2Egenandel på 150kr, som kan innbetales enten via VIPPS til DKSF eller 11044, eller til kontonummeret vårt 6094 05 46926.

Vi håper vi blir å se deg torsdag 1.desember klokken 18:00 på Høyres Hus.

Innkallingen ligger her:

http://eepurl.com/cpe38z

Vellykket 125-årsjubileum!

Lørdag 3. september arrangerte vi 125-årsjubileum med foredrag, taler, middag og fest. Vi kunne blant annet høre statsminister Erna Solberg tale til oss om utfordringer i utdanningspolitikken, Heidi Nordby Lunde fortelle om sin politisk-kulturelle reise fra FpU til DKSF og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen snakke om de beste replikkvekslingene i det britiske parlamentet. Under middagen på Hotel Bristol kunne blant annet tidligere formand Lars Groth fortelle entusiastisk om kampen mot marxistene på Universitetet på 70-tallet, og Minerva-redaktør Nils August Andresen takke like entusiastiske for den «tyranniske» maten og snakke om hvordan man skal te seg som ekte konservativ…

Erna og gjengen

 

Det nye DKSF-styret i godt lag! Fra venstre: Marius Myhre, Ole Marius Gaasø, Tina Alvær, Erna Solberg, Ingeborg Tennes, Christine Overøie, Kaia Marie Rosseland, Astrid Nøklebye Heiberg og John Christian Elden.