Om DKSF

DKSF er Oslo Høyres studentforening som samler konservative studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo.

Som medlem i DKSF får du anledning til å delta på våre medlemsarrangementer og skoleringer. Du får tilsendt kvartalstidsskriftet Minerva i posten, og du får tilgang til den nye nettavisen deres. Du mottar også DKSFs nyhetsbrev jevnlig på epost.

Foreningen ble grunnlagt av Bille Aubert den 16. mars 1891 og er Nordens eldste politiske studenterforening. DKSF er også tilknyttet den politiske studentfraksjonen Moderat Liste ved Universitetet i Oslo.

Politikk

DKSF er politisk fundert på konservatismen, og senere er foreningen også blitt definert som liberalkonservativ, slik som moderpartiet Høyre. Foreningen er særlig opptatt av utdannings-, student- og forskningspolitikk, men også av utenrikspolitikk. Den har for eksempel en rekke ganger demonstrert mot blant annet arbeiderbevegelsen, den internasjonale kommunismen og annen radikalisme. Foreningen protesterte sammen med Aftenposten og kong Haakon VII mot fredspristildelingen til den spiondømte pasifisten Carl von Ossietzky i 1936.

Utgivelser

I 1957 ble kvartaltidsskriftet Minerva utgitt for første gang. Redaksjonen bestod av en krets i DKSF som ønsket å skape ideologisk debatt omkring konservatismen i en tid da Høyre stod svakt. De ønsket også å skape en motvekt til den liberalistiske stiftelsen Libertas, som med sine næringslivsinteresser søkte å styre partiet. Minerva-kretsen bestod hovedsakelig av unge intellektuelle, hvorav Lars Roar Langslet (redaktør i 11 år) som den kanskje mest kjente, som kom fra distrikts-Norge for å studere humanistiske- og samfunnsvitenskaplige fag i Oslo i begynnelsen av 1950-årene. I dag utgis Minerva med støtte fra Høyres Hovedorganisasjon og Minervastiftelsen. DKSF har også bidratt med økonomisk støtte til Høyres Studenterforbund slik at de fikk utgitt debattskriftet Her er Høyre.

Dersom du vil høre mer om DKSF, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt eller bli medlem!

Støtt oss

DKSF er grasrotmottaker, og setter stor pris på flere givere! Du kan velge DKSF som din forening ved å klikke på “Sett som din grasrotmottaker” på denne siden