Kontakt

Formand Tina Alvær kan nåes på

Mobil: 47447742 eller e-post: formann@dksf.no

Adresse:

Den Konservative Studenterforening v/Oslo Høyre
Høyres hus
Stortingsgaten 20

0161 Oslo
Google maps

Postadresse:

Postboks 1536 Vika
0117 OSLO