Kontakt

Leder Andreas Oftedal kan nås på:

Mobil: 958 63 320 eller e-post: formann@dksf.no

Kommende arrangementer publiseres på Facebook, lik gjerne gruppen vår:
https://www.facebook.com/dksf.no/

Du finner oss også på Instagram med brukernavn: dksf_

Adresse:

Den Konservative Studenterforening v/Oslo Høyre
Høyres hus
Stortingsgaten 20
0161 Oslo
Google maps

Postadresse

Postboks 1536 Vika
0117 OSLO