Category Archives: Nyheter

På generalforsamlingen den 1.desember innstiller desisjonskomitéen på følgende helhetlig lovendringsforslag dksf-forslag-til-nye-lover

De store endringene går ut på at DKSF ikke lenger vil utnevne redaktør i Minerva, da de gjøres om til et AS. Nikolai Astrup vil være tilstede på generalforsamlingen for å svare ut eventuelle spørsmål forsamlingen måtte ha.

Den andre store endringen er at representantskapet strykes fra vedtektene, dette fordi det er lite fornuftig å ha et organ med styringsmulighet når det ikke eksisterer i realiteten. Dersom det i fremtiden skulle ønskes å opprette et representantskap igjen, vil det være mulighet for å legge det inn i vedtektene.

Vellykket 125-årsjubileum!

Lørdag 3. september arrangerte vi 125-årsjubileum med foredrag, taler, middag og fest. Vi kunne blant annet høre statsminister Erna Solberg tale til oss om utfordringer i utdanningspolitikken, Heidi Nordby Lunde fortelle om sin politisk-kulturelle reise fra FpU til DKSF og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen snakke om de beste replikkvekslingene i det britiske parlamentet. Under middagen på Hotel Bristol kunne blant annet tidligere formand Lars Groth fortelle entusiastisk om kampen mot marxistene på Universitetet på 70-tallet, og Minerva-redaktør Nils August Andresen takke like entusiastiske for den «tyranniske» maten og snakke om hvordan man skal te seg som ekte konservativ…

Erna og gjengen

 

Det nye DKSF-styret i godt lag! Fra venstre: Marius Myhre, Ole Marius Gaasø, Tina Alvær, Erna Solberg, Ingeborg Tennes, Christine Overøie, Kaia Marie Rosseland, Astrid Nøklebye Heiberg og John Christian Elden.

DKSF har fått VIPPS

DKSF har fått VIPPS! Hvis du vil være med å støtte opp under DKSF i jubileumsåret hvor vi feirer 125-år, vipps 100kr til DKSF eller VIPPS-nummer 11044 og skriv fullt navn og e-post i meldingsfeltet. Ønsker du å være støttemedlem skriv støtte på slutten av meldingen. Vi takker for alle bidrag 🙂

Dersom du ikke ønsker å bruke Vipps er det mulig å betale kontigenten (kr.100) inn på DKSFs kontonummer 6094 05 46926. Husk å skrive “Fullt navn, mailadresse og mobilnummer” i tekstfeltet.

DKSFs forslag om utmeldingsrett falt – får stadig mer støtte fra akademikere

Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon voterte over Blå Liste ved Universitetet i Oslos forslag om individuell utmeldingsrett for studenter.

Forslaget fikk 119 stemmer, men med 2/3-krav på 145 stemmer, gikk forslaget ikke gjennom.

Professor i statsvitenskap Raino Malnes tar til orde for vårt forslag og synes NSOs forestående praksis er bemerkelsesverdig:

“– Ufrivillig innmelding er én ting, men et varig tvangsmedlemskap er noe annet. Hvis noen virkelig vil melde seg ut, så bør de få lov til det.”

Når flertallet av representantene i NSO ikke synes noe om praksisen, er det underlig at ledelsen sier seg fornøyd med hvordan organisasjonen er strukturert.

Vi tar saken vider og jobber for tiden med utmeldingsskriv til NSO. Vi kommer ikke til å la denne saken ligge.

http://universitas.no/nyhet/60543/stotter-forslag-om-utmeldingsrett

Civita lanserer nytt narkotika-notat

Civita-notat nr. 1 2015: Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

“Formålet med dette notatet er å se nærmere på begrunnelsen for, og virkningene av, forbudet mot narkotika. Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig. Notatet skisserer noen alternative måter å regulere narkotikamarkedet på, og ser på erfaringer fra land som fører en annen og mindre strafferettsorientert politikk.”

Notatet er skrevet av Eirik Løkke og Torstein Ulserød, rådgivere i Civita.

 

 

Les mer om saken på Civitas nettside

Stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde går hardt ut mot Saudiarabisk torturdom

“Lunde, som representerer Oslo på Stortinget, er også kjent som bloggeren “Vampus”. Hun sier til Dagbladet at det er viktig for henne å vise solidaritet med en felles blogger. I 2006, da den såkalte karikaturstriden raste, valgte hun å publisere en Muhammed-tegning på sin egen blogg.

– Jeg mener å se at debatten har bedret seg siden den gang. Jeg har ikke sagt så mye denne gangen, fordi jeg syns det bra at andre politikere også «binder seg til masta». I 2006 lot man dem som gikk i bresjen, stå igjen aleine. Sånn er det heldigvis ikke nå, sier hun.
– Derfor er det også viktig og bra at denne markeringen er såpass tverrpolitisk. Selv om også jeg kan bli lei meg når SV eller andre angriper mine sentrale verdier og min verdensanskuelse, syns jeg det er greit.  Vi kan være politisk uenige og også såre hverandre, og nå står vi sammen om å forsvare retten til å gjøre det.”

Demonstrasjonen finner sted utenfor den Saudiarabisk ambassade fredag 16. januar kl. 8:45

 

Lenke til artikkel

Gratulerer til det nye styret i DKSF

På generalforsamling 14.1.2015 ble det valgt nytt styre i Den Konservative Studentforening.

Formand: Lars Madsen

Viceformand: Svein Tømmerdal D.y

Politisk leder: Tina Alvær

Styret består av:

Eirik Jørstad, Christine Overøie, Marius Myhre, Kaia Marie Rosseland og Ingrid Georgsen.

 

Vi takker de som tropper av og gleder oss til å ta fatt i nye oppgaver!

Valgvake- Tirsdag 6.november 2012

Da har den hellige time kommet for oss politiske nerder og ikke minst har vi pusset litt på ferdigheter innen statistikk frem til denne dagen.

Selvfølgelig er det snakk om det amerikanske presidentvalget som går av stabelen tirsdag 6. november. Da har vi slått på stortrommen og booket oss inn på Chateau Neuf. Her ventes det storstilt besøk, god stemning og vi har skremt frem noen Romney-supportere som har sagt seg villig til å forsvare ham.

Da vil vi bare ønske deg hjertelig velkommen og ikke minst sjekk ut arrangementet på Facebook.

Helt sant, vi arrangerer noe.

Trykk på bildet for å blåse opp

https://www.facebook.com/events/528388000507272/