Category Archives: Nyheter

DKSFs JULEVERVEKAMPANJE

Vi skal slå Høyres Studenter i Bergen og bli landets største HS-forening! Om du får med deg en venn, søsken eller studiekamerat som har lyst til å bli med i Nordens eldste og beste politiske studentforening, blir du med i trekningen av ti gavekort på 200,- fra Vinmonopolet!

Denne linken kan du sende til den du vil verve! Ved å fylle ut skjemaet og velge “Høyres Studenter” og DKSF blir man medlem: Bli medlem – Høyre (hoyre.no)

Krav:
1. Den du verver må være under 26 år.
2. Du kan maksimalt få ett gavekort.
3. Du må sende bilde av betalt medlemskontingent fra den du har vervet til DKSF til dksf@dksf.no.

Julevervekampanjen varer til 30. desember! Trekning av gavekort ordnes 31. desember. Vi håper du vil bli med!

Hvorfor DKSF?

Som medlem får du muligheten til å bli med å påvirke Høyres politikk, og sette ditt preg på hvordan Norge skal utvikles i fremtiden. Du får mulighet til å delta i samfunnsdebatten og utvikle et unikt nettverk.

Vi arrangerer en rekke sosiale, politiske og faglige arrangementer. Dette i tillegg til å ha skoleringer, gjesteforelesere og andre former for politisk trening.

• et spennende sosialt og faglig medlemstilbud
• muligheten til å lære ferdigheter som er nyttig senere
• muligheten til å delta på studieturer og internasjonale konferanser
• gjesteforelesninger og konferanser med noen av Norges fremste ledere på sine felt

Nytt styre i DKSF!

DKSF har nylig hatt Generalforsamling, og et nytt foreningsstyre er valgt for det neste året! Her er det valgte styret:

Oscar Chr. Husebye
Formand
Mathias H. Bjørgung
Viceformand
Ivar Fossberg Aulie
Politisk leder

Kjersti Mjelde
Styremedlem
Simen N. Wager
Styremedlem
Amanda Eide
Styremedlem
Lars Tynning
Styremedlem
Christine Brækkan
Styremedlem

Ta gjerne kontakt med Formand Oscar Chr. Husebye om du har innspill eller lurer på noe på e-post formann@dksf.no!

DKSF innkaller til Generalforsamling

Tid: Fredag 12.01.2018 – kl. 18:30.

Sted: Høyres Hus

NB: innsjekking fra kl. 18:00. Årsmøtet begynner presis kl. 18:30. 

Forslag til dagsorden 

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 protokollunderskrivere
 5. Styrets beretning
 6. Desisjonskomiteens beretning
 7. Regnskap og revisjonsberetning
 8. Kontingent
 9. Valg
 10. Styre bestående av
  Formand
  Viceformand
  Politisk leder
  Minimum 3 styremedlemmer
 11. Fire representanter til Oslo Høyres Representantskap
 12. Desisjonskomité bestående av formann og to medlemmer.
 13. Representanter til styrer for fond og eiendommer
 14. Valgkomité bestående av formann og to medlemmer.

Fristen for å sende inn forslag til generalforsamlingen er 04. januar, og sendes inn på formann@dksf.no

OBS: Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Med vennlig hilsen styret i DKSF

Tina Alvær

Formand /s/

Søk styreverv innen 23.desember

Har du ikke søkt til DKSF-styret 2018 enda?

Fristen for å sende inn søknad er den 23. desember. Vi har allerede fått inn flere søknader, men vil veldig gjerne høre fra alle interesserte. ?

Intervjurunder vil kjøres i januar.

Har du spørsmål? Kontakt valgkomiteens leder Vegard Rødseth Tokheim på tlf.: 40 06 15 61, eller Alice Aarebrodt, på tlf.: 92 05 25 62

Søknader sendes her

Hva betyr det å være konservativ i Europa i dag? 7.november med Asle Toje

Vi har gleden av å invitere til kveldsseminar med Asle Toje.

Temaet vi skal fordype oss i er hva det vil si å være konservativ i Europa i dag. Toje tar oss med i de siste års utvikling for å forklare de utfordringene konservatismen står ovenfor.

Velkommen til seminar på Høyres Hus klokken 18:00, tirsdag 7 november.

Det blir servert mat og drikke

Påmelding via Facebook

Minigolf med DKSF!

Minigolf er en sport som utøves ved hjelp av en minigolfkølle og en ball på en ferdiglaget bane der hindringene er faste og tildels vanskelige å passere, samtidig som ballen skal i hullet. Hensikten med spillet er å slå ballen fra utslagsstedet til hullet i banen på færrest mulig slag.

Da var i det minste det klart. Bli med oss på minigolf 21.september på Oslo Camping klokken 19:00! Sammen med denne hyggelige aktiviteten blir det anledning til å kjøpe øl og annet leskende.

Velkommen skal dere være!

Nye studenter, velkommen til Oslo!

Stortinget

Bli medlem i Nordens eldste politiske studenterforening! DKSF er en studentforening som er tilknyttet Høyre. Som medlem får du muligheten til å bli med å påvirke Høyre og regjeringens politikk, og sette ditt preg på hvordan Norge skal utvikles i fremtiden. Du får mulighet til å delta i samfunnsdebatten og utvikle et unikt nettverk.

Vi arrangerer en rekke sosiale, politiske og faglige arrangementer. Dette i tillegg til å ha skoleringer, gjesteforelesere og andre former for politisk trening.

Hvorfor bli medlem?

• et spennende sosialt og faglig medlemstilbud
• muligheten til å lære ferdigheter som er nyttig senere
• muligheten til å delta på studieturer og internasjonale konferanser
• gjesteforelesninger og konferanser med noen av Norges fremste ledere på sine felt

Meld deg inn her:

Du kan betale kontigenten din, eller melde deg inn som nytt medlem i DKSF ved å gjøre én av følgende alternativer:

 • Fylle ut innmeldingsskjemaet under, så tar vi kontakt med deg

Innmeldingsskjema

 • Du kan også melde deg inn via SMS. Send «HSNY DKSF» til 2160 (100 ,-).
 • Betal kontigenten (100kr) inn på DKSFs kontonummer 1503.74.07698. Husk å skrive “Fullt navn, mailadresse og mobilnummer” i tekstfeltet, og send en mail til formann@dksf.no.
 • Eller å vippse 100kr til DKSF (Vippsnummer 11044) med “Fullt navn, mailadresse og mobilnummer” i tekstfeltet. Send gjerne en mail til formann@dksf.no for mer informasjon om foreningen

Medlemskap i DKSF for nye medlemmer koster fra august 2017 100 kr. i året.

Støttemedlemskap

Hvis du vil være med å støtte opp under DKSF  skriver du “støtte” på slutten av meldingen. Vi takker for alle bidrag

Kan vi bruke spillteori for å få høyere studiestøtte og flere studentboliger?

Hvis du ønsker deg høyere studiestøtte og flere studentboliger skal det ikke så mye mer til enn at du møter opp og stemmer den 11. September.

Fotograf: Djani Pehilj

Kommentar til artikkel av 25. Juli 2017
Skrevet av Håkon Bihaug Soydan, studerer Finans ved Handelshøyskolen BI og har tidligere studert samfunnsøkonomi ved NTNU.

Kan vi bruke spillteori for å få høyere studiestøtte og flere studentboliger?
Muligens, men da er flere studenter nødt til å bruke stemmeretten.

25. juli skrev redaksjonen i Inside om undersøkelser som viste at forbrukslån blir av noen studenter brukt for å supplere studiestøtten. Mange studenter vil si seg enige i at studiestøtten ikke er høy nok, og at den ikke øker i tritt med leie- og levekostnadene. Dette er ingen tilfeldighet, i alle fall ikke hvis vi velger å se på det med et spillteoretisk perspektiv.

Under forrige stortingsvalg så vi et mønster som nærmest har blitt et kjennetegn ved norske valg. De som befinner seg i aldersspennet 20 til 25 år er segmentet med konsistent lavest valgdeltagelse. Særlig gjelder den lave valgdeltagelsen studenter som har flyttet hjemmefra. Selv om politikk i teorien skal handle om ideologi og de store og små utfordringene landet står over, må en ikke se bort fra at politikk, og da spesielt valgkamp først og fremst handler om makt. Ingen politiker og intet parti med ønske om regjeringsmakt eller i det miste reell innflytelse på Stortinget ville vært villig til å dele ut et stort “kakestykke” av fellesskapets ressurser til en gruppe med lav valgdeltagelse. Det som derimot ville kunne lønne seg rent maktpolitisk ville vært å belønne relativt illojale velgergrupper med høy valgoppslutning som vipper mellom to parti eller fløyer for slik å vinne deres stemmer og dermed makt. De lojale velgergruppene trenger en ikke bry seg om da de ikke går over til motstanderne uten videre.

Med tanke på at valgdeltakelsen er høyest blant befolkningen i slutten av 60 – årene og midten til slutten av 70 – årene er det kanskje ikke så rart at 47erne har nytt så godt av det offentlige som de har gjort. Pensjonister er enda et godt eksempel. Som gruppe har de over gjennomsnittlig høy valgdeltagelse og en relativt stor og økende del av offentlige budsjetter går rett til dette befolkningssegmentet. Dette til tross for pensjonsreformen som ble satt i gang av Stoltenbergs første regjering i 2001.

Det finnes fortsatt enkelte parti, les Venstre, som forsøker å tale studentenes sak tross denne gruppens lave valgdeltakelse, men slik partiets utsikter er nå virker det som om dette var en dårlig strategi.

Hvis du ønsker deg høyere studiestøtte og flere studentboliger eller andre offentlige goder skal det ikke så mye mer til enn at du møter opp og stemmer den 11. September.

PS: Merk at det ikke vil gi studentene høyere støtte umiddelbart, men dersom en høy eller relativt høy valgdeltakelse blir et gjentagende fenomen vil dette mest sannsynlig gjøre studentene til en mer innflytelsesrik velgergruppe.

Publisert i Inside 29.juli 2017

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 25.juni

 Tid: Søndag 25.06.2017 – klokken 10:00.

Sted: Blir ettersendt og publisert på våre nettsider

 Forslag til dagsorden 

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 protokollunderskrivere
 5. Valg

Styre bestående av:

 • Formand
 • Viceformand
 • Politisk leder
 • Minimum 3 styremedlemmer

6. Innmelding av DKSF i Høyre Studenter 

Fristen for å sende inn forslag til generalforsamlingen er 18. juni, og sendes inn på formann@dksf.no

 OBS: Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen styret i DKSF

Tina Alvær

Formand /s/


Dagsorden

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 protokollunderskrivere
 5. Valg

Styre bestående av:

 • Formand
 • Viceformand
 • Politisk leder
 • Minimum 3 styremedlemmer

6.  Innmelding av DKSF i Høyre Studenter

Bakgrunnen til saken er at DKSF med styret ønsker å melde DKSF inn i HS etter intensjonsvedtaket fattet på den ordinære generalforsamlingen 1.desember 2016.

Forslag til vedtak:

Winorg

 1. DKSF melder seg inn igjen i Unge Høyre og går inn under 201 medlemmer. Dette betyr at de står registrert rent formelt hos Oslo Unge Høyre.
 2. Leder og medlemsansvarlig får tilgang til alle medlemmer.
 3. Oslo Unge Høyre sender ikke ut informasjon til DKSFs medlemmer.
 4. Kontingenten blir satt til 100 kroner, og det opprettes en betalingsløsning hvor det er mulig å få tilgang til et Minerva-abonnement utenom medlemskapet til DKSF.
 5. Det vil ikke være mulig med dobbeltmedlemsskap, altså være medlem av to Unge Høyre-foreninger, men folkevalgte i for eksempel Stavanger kan være medlem av DKSF og Stavanger Høyre, i henhold til nye regler fra Høyre. Som et tilbud til medlemmer av andre UH foreninger oppretter DKSF en betalingsløsning utenom Winorg, slik at de kan regnes som medlemmer av DKSF, uten å offisielt være det.
 6. DKSF får pengene for både medlemmene og støttemedlemmene sine gjennom kontingentoppgjøret til Unge Høyre.
 7. Kontingentoppgjøret vil bli betalt ut hvert år i mars. Dette vil gå inn på kontoen til DKSF.
 8. Kroner til UHL av kontingentoppgjøret: 10 kroner per kontingent.

Identitet

 1. DKSF melder seg inn i Høyres Studenter ved en ekstraordinær generalforsamling.
 2. DKSF melder seg inn i Unge Høyre, men bruker egen logo.
 3. Kontingentutsendelses skal gjøres med DKSFs egen tekst og logo. Oslo Høyre eller DKSF betaler ekstrakostnadene dette vil påføre Unge Høyres Landsforbund.
 4. DKSF står fritt til å dele ut det materiellet de selv måtte ønske. DKSF betaler ekstrakostnadene dette vil påføre Unge Høyres Landsforbund.

Forhold til Oslo Høyre og Oslo Unge Høyre

 1. DKSF oppretter en egen konto. Organisasjonssekretær i Oslo Unge Høyre skal kun ha tilgang til denne dersom dette er ønskelig for DKSF.
 2. DKSF trenger ikke å forholde seg til Oslo Unge Høyre annerledes enn det man har gjort det siste året, som en studentorganisasjon i Oslo.
 3. Oslo Høyre bevilger midler direkte til DKSF. DKSF er representert inn i Oslo Høyre etter Oslo Høyres lover.
 4. DKSF står formelt registrert som en lokalforening i Oslo Unge Høyre, men er å betrakte som Oslo Høyres studentorganisasjon og dermed også en sideorganisasjon rent praktisk.
 5. Oslo Unge Høyre har ikke lov til å flytte medlemmer ut av DKSF til en annen lokalforening i Oslo Unge Høyre.

Høyres studenter

 1. DKSF får muligheten til å søke frifond.
 2. DKSF rapporterer til Politisk Rådgiver for Høyres Studenter.
 3. DKSF får plass i landsstyret til Høyres Studenter.

Vedtekter

Vedtektene endres ved neste ordinære generalforsamling for å være i tråd med denne avtalen.

 

Hele innkallingen finner du her