Søk styreverv innen 23.desember

Har du ikke søkt til DKSF-styret 2018 enda?

Fristen for å sende inn søknad er den 23. desember. Vi har allerede fått inn flere søknader, men vil veldig gjerne høre fra alle interesserte. ?

Intervjurunder vil kjøres i januar.

Har du spørsmål? Kontakt valgkomiteens leder Vegard Rødseth Tokheim på tlf.: 40 06 15 61, eller Alice Aarebrodt, på tlf.: 92 05 25 62

Søknader sendes her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *