La studentene tjene mer!

DKSF og Oslo Høyre har fremmet et forslag til Høyres Landsmøte om å øke inntektsgrensen, slik at enda flere studenter kan få en individuelt tilpasset økonomisk hverdag, skriver Tina Alvær, formand i Den konservative studenterforening (DKSF)

For Den konservative studenterforening (DKSF) og Oslo Høyre er det viktig at vi tar hensyn til at studenter har forskjellige behov. Vi ønsker å legge til rette for at studiehverdagen skal bli bedre for flere studenter, og da må studentøkonomien også være god nok. Noen studenter har både et rettmessig ønske og et behov for å tjene mer ved siden av studiene enn den gjennomsnittlige student. Det vil vi tillate uten at studentene skal bli skadelidende ved å måtte betale en skyhøy skatt om du tjener marginalt mer enn Lånekassens grense.

I 2013 var det 16 prosent av studentene som ikke fikk omgjort hele studielånet sitt til studiestipend, og siden har tallene trolig økt hvert eneste år. Lånekassen antar at 1 av 5 ikke får omgjort de inntil 40 prosent av studielånet som kan bli omgjort til stipend for 2015. Hvis du som student tjener marginalt mer enn 172 597 kroner, som er grensen for hva du kan tjene i 2017, vil du bli straffet med en ekstremt høy skatteprosent. La oss ta et eksempel, om du tjener 200 000 kroner i året, vil du på de siste 30 000 kroner betale en skatt på over 70 prosent. Du vil altså miste det du vanligvis får utbetalt i studielån for to hele måneder. Det vil vi gjøre noe med.

Siden vi som studenter ikke er én homogen masse, finnes det naturlig nok studenter som er avhengige av, eller har et ønske om, å jobbe og dermed tjene noe mer enn det dagens grense tillater. DKSF vil jobbe for at livene til disse studentene skal bli litt enklere, og at de ikke skal straffes for at de jobber mer enn det de fleste andre gjør. Siden heltidsstudenter ikke er en realitet per i dag, vil vi gjøre en innsats for å legge til rette for at flere skal ha mulighet til å gjennomføre studiene med de økonomiske rammene man har behov for.

DKSF og Oslo Høyre har derfor fremmet et forslag til Høyres Landsmøte om å øke inntektsgrensen, slik at enda flere studenter kan få en individuelt tilpasset økonomisk hverdag.

Tina Alvær

Publisert på Universitas nettsider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *